טופס הצהרת בריאות 

על פי תקנות חדשות שהתקבלו ממשרד הבריאות, כל עובד חיוני נדרש למלא הצהרת בריאות על בסיס יומי.

טופס הצהרת בריאות לעובדי העייריה

טופס ממונה קורונה